Stillas/sikringsarbeid

Stillas/sikringsarbeid

Egne team med kursing og sertifisering innenfor alle typer stillas.

Stillasarbeid er i dag en viktig leveranse på en byggeplass.

Skal alt gå etter planlagt fremdrift med fokus på HMS og etter kundens ønsker, er det viktig at dette leddet i byggeprosessen er gjennomtenkt og planlagt.

Et effektivt og velfungerende stillasteam kan lett spares inn på prosjektet.

Kontakt oss

La oss samarbeide

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Contact us

Let's work together

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form